Antalya Diksiyon

Antalya Diksiyon
Antalya Diksiyon Konuşma hızının ayarlanması sadece tanınan süre içinde konuşmanın tamamlanması anlamına gelmez. Esas olan dinleyiciye iletilen mesajların algılanma hızının da ayarlanmasıdır. Çok hızlı ya da çok yavaş konuşmak anlaşılmaz veya sıkıcı olur. Yapılacak konuşmanın hızı ne anlamayı zorlaştıracak kadar hızlı ne de dikkat dağıtacak kadar yavaş olmalıdır. Konuşma uzmanları olağan konuşma hızının dakikada 125-175 sözcük olması gerektiğini belirtmektedirler. İngilizce'de dakikada 125, Fransızca'da dakikada 135 kelime konuşulabilmektedi
Diksiyon Kursu Antalya
Diksiyon; söz söylerken duygu ve düşünceleri doğru üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin uyumunu söylenişini sözcük hecelerinin uzunluğu kısalığı ve vurguları bakımından doğruluğu; jesti mimiği takınılacak tavırları yerinde ve güzel kullanma sanatıdır. Diksiyon kursunda kursiyerlerimize önce konuşma dili ile yazı dilinin özellikleri, Türkçenin sesleri ve söyleyiş özellikleri öğretilmektedir. Ayrıca konuşma bozukluklarını düzeltmek amacıyla diyafram nefesli kullanma, konuşma hızını ayarlama, vurgulama, tonlama ve boğumlama alıştırmalarını
Antalya Güzel Konuşma Kursu
Güzel Konuşma İletişim alanındaki büyük gelişmelere karşın yine de insanoğlunun çevresindekilerle anlaşmasını sağlayan en etkili araç, onun konuşma yetkisidir. Birçok etkinliğe konuşma düzleminde katılırız. Konuşma düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı, özlemlerimizi, kinimizi, öfkemizi biçimlendirip yansıtmada başlıca aracımız olmuştur. Güzel konuşma; yerine zamanına kişisine uygun olarak yapılan konuşmadır. Neyi nerede ne zaman kime nasıl söyleyeceğini bilen bir kişinin güzel konuşmayla ilgili önemli bir problemi yok demektir. Hazırlık
Antalya Diksiyon Kursu
Diksiyon Eğitimleri : Ses, insanın kişiliğini yansıtır. Gözlem yeteneği güçlü bir kimse, her hangi biri ile birkaç dakikalık konuşma sırasında, onun hangi özellikte bir insan olduğu hakkında genel yargıya vurabilir. Diksiyonda Eğitimlerinde Başarı ; kişinin okuduğu, söylediğini içinde duyabilme-sine, içinden geldiği gibi sıcak, içten söyleyebilmesine bağlıdır.Havasına gire-bilen bir kişi,  söylediklerine bir anlam derinliği ve inceliği kazandırır. Türkçe, ünlü ve ünsüz uyumları gibi kuralları olan bir dildir. Bu açıdan dilimizin telâffu
Diksiyon Antalya
Diksiyon Antalya Diksiyon, topluluğun önünde konuşurken soluğun denetimi başlı başına uzun uğraşlar ve sabırlı çalışmalar sonucu kazanılan, güzel ve etkili konuşma sanatıdır. Sesleri, sözleri, vurguları, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimidir. Nefes güçlendirme, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru vurgulayabilme, düzgün cümle kurma, konuşmaları vücut diliyle destekleme ve etkili konuşma planını yapma becerileri kazandıran kişi yetiştirmektir. Bu programı başarı ile tamamlayan kişi Türkçe’yi iyi kullanm
Antalya Diksiyon Eğitmenliği
Diksiyon Eğitimi Eğitmeni Yetiştirme Sertifika Programı Diksiyon, sesleri ve sözleri dilin kurallarına uygun olarak söyleme biçimi; hitabet ise etkili söz söyleme sanatıdır. Konuşma, sadece kelimeleri ses aracılığı ile başkalarının kulaklarına iletme olmadığı gibi dinleme de sadece işitmek değildir. Aslında tüm benliğimizle konuşmakta, kulağımızla işitip zihnimizle dinlemekteyiz, yani konuşma; duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı, karşımızdakilere sözle iletme ve paylaşma işidir. Konuşma eğitimi büyük ölçüde ailelerin gelenek, gör
Antalya Diksiyon
Diksiyon,  duygu ve düşüncelerin, sözcükleri ve tümceleri yerinde kullanarak kolay ve güzel anlatılabilmesidir. Bir başka deyişle diksiyon " Bir dilde, sözcüklerin dural anlamlarına veya metin içinde kazandıkları içeriksel niteliklere göre gerekli boğumlanma, söyleyiş, ton, akış ve tempo içinde ezgisel bir tavır kazandırılarak seslendirme becerisidir." Jest, mimik, tavır gibi hareketler bu beceriye dıştan katılırlar.Türkçeyi güzel konuşmak, önce eğitime dayanır. Dünya dilleri arasında hiçbir dil yazıldığı gibi okunmaz veya konuşulmaz. B
Antalya Diksiyon Eğitimi
Diksiyon Diksiyon, duygu ve düşüncelerimizi anlatırken, sözcükleri doğru, anlatmak istenilen duyguya en uygun biçimde seslendirmek demektir.Mesleki ve özel yaşamda kendimizi iyi ifade edebilmek, yaptığımız işi iyi ve doğru anlatabilmek, rolümüzü doğru oynayabilmek başarımızı artırır. Dinletebilmek, ikna edebilmek, kabul görmek, tercih edilmek ve başarmak isteriz. Başarmak için ilk adım, doğru ve etkili iletişim kurabilmektir. Bunu sağlayan, konuşma becerimizdir.Konuşmamıza başlarken heyecanlanıyor, ses tonumuzu beğenmiyor, kendimizi etk
Antalya Diksiyon , Diksiyon Antalya
Diksiyon; sesleri  sözleri  vurguları  anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimidir. İyi bir diksiyon için gerekli iki temel öğe vardır. Sesi doğru kullanmak ve söz söylerken konuştuğumuz dili düzgün ve doğru söylemek için düzeltmeye çalışmak ve jesti, mimiği, tavrı ve vücut dilini yardımcı olarak kullanmak. Konuşurken Vücut dilimizde dikkat edilecek özellikler: -Aşırı derece dikkat çekici olmamak kaydıyla temiz ve güzel giyime sahip bulunma. -Konuşma yerine, izleyicilere r
Antalya İletişim Becerileri Kursu
Temel İletişim Becerileri Amaç: Performans yükseltici bir sistem olan koçluğun;  tüm personel tarafından benimsenmesi, ortak kültür ve davranış biçimi kazandırılması amacıyla programlanmış ve ihtiyaca göre şekillenebilecek esnekliğe sahip bir seminer programıdır. Bu seminerin arından katılımcılar; Birbirleriyle ve müşterileriyle olumlu dil kullanma, uyum kurma, derin dinleme, diyaloğu geliştirme, çözüm odaklı bakma becerisi kazanma, birbirinin gelişimine katkıda bulunma, üretken yönlerini geliştirme, işlerinin lideri olma, İç motivasyon
Antalya Diksiyon
Diksiyon , konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması ; seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme.Diksiyon , Kelime seçimi, söz tarzı, ifade, üslup.Öncelikle diksiyon,  söz söyleme sanatından çok  sözcüğün söylenmesi  olarak anlaşılmalıdır. Çünkü söz söylemeyi ancak sözcüğün iyi söylenmesi üstün bir düzeye yükseltebilir.İnsan, sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirmesi için diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. İnsanlarla iletişim kurabilmek, duygu düşünce ve istekleri
Antalya Diksiyon
Diksiyon ; Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimidir. Tiyatro terimi olarak diksiyon ise ; duru , açık vurgulama ve çıraklara tam uyarak konuşmaktır. Konuşulan dilin incelenmesi ve kurallarına uygun olarak konuşulmasıdır. Diksiyon anlamlı ve alımlı söz söyleme sanatıdır. Diksiyonda başarı kişinin okuduğunu,söylediğini içinden geldiği gibi sıcak ve içten söylemesine bağlıdır. Bu havaya girebilen kişi söylediklerine bir anlam derinliği ve inceliği kazandırır. Türkçe, ünlü v
Antalya Diksiyon Eğitimi
DİL VE DİKSİYON İnsan, sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirmesi için diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. İnsanlarla iletişim kurabilmek, duygu düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç ise “dil”dir. İşte bu unsur konuşmanın da dinamiğini oluşturmaktadır. Herhangi bir dili konuşmak, yalnızca o dil hakkında birtakım temel bilgilere sahip olmak demek dilin kelime kadrosunu öğrenmek ve iletişim kurmaktan ibaret değildir. Dilin doğru ve güzel kullanılması da önemlidir. Dilin seslerini doğru telaffuz ede
Antalya Diksiyon Kursu
Öyle insanlar vardır ki konuşmaya başlarlar ve biz bir daha eski biz olamayız. Konuşmaları o kadar etkilidir ki bulundukları her ortamda insanları kısa sürede çevrelerine çekerler ve ilgi odağı olmayı başarırlar. Kıskanılacak etkiler bırakırlar. Bu işin sırrı nedir diye soracak olursanız cevap son derece basittir : Güzel konuşmayı becerebilmek. Çünkü konuşmak yalnızca düz bir iletişim aracı değildir. Güzel konuşmak sanattır. Kişinin bütün duygularını ve düşüncelerini hissettiklerini etkili bir diksiyonla çevresine ulaştırabildiği en  et
Antalya Diksiyon Eğitimi
Doğru, Güzel, Etkili Konuşma yani diksiyon eğitiminin amacı; katılımcıların Türkçe’nin kurallarına uygun; akıcı, anlaşılır ve güzel konuşma becerisi geliştirmelerini, kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmelerini, ses-bilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesini, bireyin sesini etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamaktır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli yeteneği; düşünebilme, düşündüğünü ifade edebilme ve en önemlisi de öğrenme yeteneğidir. Eğitimimiz, bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kada
Antalya Diksiyon Kursu
Söz söylerken duygu ve düşüncelerimizi doğru, üslubuna uygun bir şekilde anlatmak için sesin ahengini, kelimenin söylenişini, jest, mimik ve alınacak tavırları "yerinde, zamanında, dozunda"  kullanma sanatına verilen isimdir “Diksiyon. Ağız içinden konuşmak, konuşma esnasında (aaaa, eee, iiii vb) gereksiz sesler çıkarmak, kelimeleri gerekli vurgu ve tonlamayla hakkını vererek telafuz etmemek, söyleyiş bozuklukları insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmamızı engeller. Bu aksaklıkların düzeltilmesi, hem bireyde kendine güven olgusunu
Antalya Diksiyon
Topluluk önünde konuşurken sesimizin titremesi veya kayması, aklımızdan geçenleri istediğimiz şekilde ifade edememe, elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı, nereye bakacağımızı, nasıl duracağımızı şaşırma, konuştuğumuz kişinin ilgisini uyanık tutamama gibi sorunlar yaşarız. Çoğu insanın yaşadığı doğal problemlerdir . Ancak sosyal yaşamımızı, kariyerimizi kısacası hayatımızın her alanını olumsuz yönde etkileyen bu unsurlar, Dialog çatısı altında verilen eğitimler sayesinde yok ediliyor. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik; düşüne
Antalya Diksiyon
Ses-Nefes Çalışmalarda konuşmanın en önemli enstrümanı olan sesi ve nefesi doğru kullanmaya yönelik teknikler ve egzersizler öğretilerek... - Rahatlama, - Heyecanı kontrol altına alma, - Sahip olunan sesi en ideal biçimde kullanma, - Kelimeleri doğru boğumlama , … gibi konular üzerinde durulmaktadır. - Diyafram nefesi çalışması, - Temrinlerle boğumlama çalışması , - Yüz (dil, dudak) kasları çalışmaları, - Etkin nefes çalışmaları - Etkin ses çalışmaları D
Antalya Etkin Konuşma Eğitimi
Konuşmaya başlamadan önce konuşmanın konusun seçmek çok faydalıdır. Konuyu seçip amacı belirledikten sonra konuşurken konuşmanın  istemediğimiz noktalara gelmesini engellemiş oluruz. Söyleyeceğimiz kelimeleri özenle seçerek konuşmada etkin ve verim kazanma amacını uygulamış oluruz. Sonradan hatırlanacak bir konuşma yapın , böylece siz de hatırlanacaksınız. Konuşurken üzerinde çalıştığınız teknikleri güçlendirin ; kelime, ses , ve görsel teknikler. Buradaki amacınız iyi bir konuşmacı olmak için hazırlanmanız. Kendi konuşmanızı en etkili
Antalya Diksiyon
Doğuştan iyi konuşmacı olunmaz , sonradan olunur diye düşünüyorsanız bu program tam size göre. İnsan gelişebilir tabi isterse. İstendikten sonra kişinin kendini bir yerlere taşıması etkili ve verimli konuşması hiç  zor değildir. Kurallarına uygun , akıcı ve anlaşılır konuşma becerisini geliştirmek ve bireyin kendisini etkili bir şekilde ifade edebilmesini sağlamak programın en önemli amaçlarındandır. Bunun yanında kişinin topluluk veya grup önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilmesi , sesbilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 21)
Sayfa:1 - 2