Diksiyon Kursu Antalya
Diksiyon Kursu Antalya;Dilin en küçük birimi olan ses, biçimlenmiş ve kalıplaşmış bir niteliğe sahiptir. Dildeki sesler, gelişigüzel sesler değildir. Dildeki sesler, ses yollarındaki daralma, genişleme, yuvarlaklaşma, kapanma, çarpma vb. olaylarla elde edilir. Akciğerlerimize giren hava, dışarı atılırken ses tellerimize çarparak birtakım engellerle karşılaşır. Bu çarpma sonucunda dil sesleri ortaya çıkar. Dil sesleri, anlatım özelliğine göre, ağzımızdan çıkıncaya kadar ses yollarında değişikliklere uğrarlar.İnsan yaşantısı birbirini anlamayla ve anlamamayla geçer. Bu bağlamda konuşulan dilin önemi belirmeye başlar. İnsan konuşarak anlaşan bir varlık olması sebebiyle konuşmasında hemen hemen kendisini iyi ve kötü yanlarıyla ele verir. Gözlem gücüne sahip olan insanlar bir insanı konuşmasından tahlil edebilir. Tecrübeleri, kültürü ve daha birçok önemli konu
Antalya Diksiyon Kursu
Antalya Diksiyon Eğitimi;Öğrenmek ve kendini geliştirmek yaşamı kolaylaştıran, renklendiren, biçimlendirilen enerjilerdir. Bütün bunların temelinde dil vardır. Dilimiz hem konuşmamızı sağlar. Hem de yazmamıza olanak sağlar. Bu bağlamda yazı dili ile konuşma dili arasında çok önemli farklar vardır diyebiliriz. Bu farkı oluşturan en büyük özellik sahip olduğumuz beynimizdir. Kişiler anlaşma ihtiyacı duyduklarından dolayı ilk öncelikle beden dillerini kullanmaya başlamışlardır. İlerleyen zamanlarda ise konuşarak anlaşma yolunda ilerlemişlerdir. İnsanlar yazmadan önce seslerini kullanmış ve konuşmayı hayatlarının içerisine almışlardır. Bilgi dağarcığımızı ne kadar çok genişletirsek Kelime zenginliğimiz artmış olur ve dilin zenginliği de artar. Dil ne kadar zenginse kelime sayısı o kadar fazladır diyebiliriz. Bu kelimeleri dilbilgisi kurallarına uygun doğru ifade edilebilmesi, düşüncenin
Antalya Diksiyon Dersleri
Antalya Diksiyon Dersleri;Başarmak için ilk adım, doğru ve etkili iletişim kurabilmektir. Bunu sağlayan, konuşma becerimizdir. Mesleki ve özel yaşamda kendimizi iyi ifade edebilmek, yaptığımız işi iyi ve doğru anlatabilmek, rolümüzü doğru oynayabilmek başarımızı artırır. Dinletebilmek, ikna edebilmek, kabul görmek, tercih edilmek ve başarmak isteriz.Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin basında okul yöneticileri bulunmaktadır. Okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve davranışları basta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere eğitici olmayan personel ve öğrenci velileri üzerinde etkili olmaktadır. Bu yüzden bu kadar önemli olan okul yöneticilerinin belirli yeterliklere sahip olması gerekmektedir.Zihnimizden, gönlümüzden silinmeyen, zengin anlamlarıyla içimizde derinleşen pek çok yüz vardır. Bir bakış, bir gülüş, bir ifade hayal ettikçe, düşündükçe yankılanır, derinleş
Diksiyon Eğitimi Antalya
Diksiyon Eğitimi Antalya;Tiyatro, piyes gibi sahne oyunlarında, radyoda, televizyonda hitabette, şiir okumada, sözle ilgili sanatlarda diksiyonun önemi büyüktür. Mana ve ses bakımından cümleye uygun düşen kelimeyi seçmek, seçilen kelimeyi, ses tonunu vererek doğru bir şekilde söylemek, fikri, az kelime ile öz olarak ifade edebilmek sanatıdır.Diksiyon, Türk dilini iyi bilmek, ses ve ağız organları yardımıyla, doğru nefes alarak esas kabul edilen İstanbul ağzıyla tüm hece ve harflerin ağızdan doğru boğumlanarak verilmek istenen duyguyu vererek gerektiğinde söz sanatları kullanarak, iyi bir tonlamayla, doğru jest ve mimiği kullanarak verme sanatıdır. Diksiyon ses organlarının doğru sesleri çıkabilecek şekilde eğitilmeleri üzerinde odaklanır.Konuşmamıza başlarken heyecanlanıyor, ses tonumuzu beğenmiyor, kendimizi etkili ifade edemiyor, anlatmak ist
Antalya Diksiyon Eğitimi
Antalya Diksiyon Eğitimi;Bilgi ulaşıldıkça ve paylaşıldıkça anlam ve değer kazanmaktadır. Bilgi başlı başına değer olmaktan çok ona ulaşan insana da değer katmaktadır. Zeki ve genelde bilgili bazı kimseler başka birçok konuda da bilgi sahibi olabilirler. Kamuoyu önderlerinin kitle iletişim araçlarını daha iyi izledikleri ve öteki pek çok nitelikleri yanında bu yayınlardan edindikleri bilgiler sayesinde yığınları etkileyebildikleri bilinen bir gerçektir.Konuşmacı, hem kendisine hem de dinleyicisine karşı normal düzeyde bir heyecan gösteriyorsa, bu, dinleyicinin konuşmaya olan ilgisini artırır. Ancak duyulan heyecanın düzeyi yükselirse, bu kez dinleyiciler konuşmacı adına kaygı duyabilirler. Bu nedenle konuşmacı, heyecanın neden olabileceği dengesizliğin dışa yansımasını denetim altında tutmaya çaba göstermelidir. Başarısızlığa karşı en iyi güvence konuşmac